Co návštěvníci na Vašem webu hledají?

Na základě analýzy návštěvnosti webů našich klientů jsme si potvrdili, že se vždy jedná minimálně o následující údaje:

  • Základní informace o firmě - tj. kontaktní údaje, zejména na obchodní, servisní a reklamační oddělení.
  • Produktové informace – konkrétní údaje o Vašich produktech a službách. Zákazník ale obvykle nehledá pouze základní popisné informace. Na webu se rád probírá technické detaily a srovnává Vaše produkty s konkurencí.
  • Obchodní informace – tj. ceny produktů a služeb, akční slevy, kontakt na Vaše dealery.